Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία μας τηρεί “Αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας της Εταιρείας κατά EN ISO 9001:2008”, “Επανασχεδιασμός και παρακολούθουση του συστήματος υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων κατά EN ISO 22000:2005” και “Τήρηση και παρακολούθηση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης της Εταιρείας κατά EN ISO 14001:2004”.