Πορτοκάλια

Γενικά στοιχεία για τα πορτοκάλια

Η πορτοκαλιά (Citrus sinensis) είναι αειθαλές καρποφόρο δέντρο και ανήκει στα ασπεριδοειδή. Το μέγιστο ύψος της σε πλήρη ανάπτυξη δεν θα ξεπεράσει τα δέκα μέτρα, με μέγιστη διάμετρο κόμης τα πέντε μέτρα. Τα κλαδιά της πορτοκαλιάς σχηματίζουν γωνίες και απλώνουν, είναι κυλινδρικά και έχουν ελαστικότητα. Έτσι μπορούν να αντέχουν αρκετά μεγάλο βάρος καρπών αν και λυγίζουν. Κατά το μήνα Απρίλιο κάποια από τα παλιά φύλλα πέφτουν και αντικαθίστανται από καινούργια. Τα άνθη της είναι λευκά, αρκετά μεγάλα και εύοσμα, βγαίνουν δε την άνοιξη και το καλοκαίρι μεμονωμένα από τους βλαστούς. Από τα άνθη αυτά δένουν καρποί σε μικρό ποσοστό, ενώ τα περισσότερα πέφτουν. Μια καρπόδεση της τάξης του δέκα τοις εκατό των παραγώμενων ανθέων κρίνεται ως ικανοποιητική παραγωγή για το δέντρο μας.

Η πορτοκαλιά αναπτύσσεται σε ηλιόλουστες και προστατευμένες από τους ανέμους και τον παγετό θέσεις φύτευσης. Χρειάζεται συστηματικές αρδεύσεις, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, και λιπάνσεις. Οι πορτοκαλιές διακρίνονται στις κοινές ποικιλίες, τις ομφαλοφόρες, τις αιματόχρωμες και τις γλυκόχυμες.

Θρεπτική αξία

Vitamin B (mg/100g) 1.2 mg
Vitamin C (mg/100g) 45.5 mg
Vitamin E (mg/100g) 0.6 mg
Potassium (mg/100g) 164 mg
Calcium (mg/100g) 40 mg
Πορτοκάλια

Οι ποικιλίες μας

Οι ποικιλίες μας είναι οι παρακάτω και χωρίζονται βάσει της περιόδου συγκομιδής τους:

  • NAVELINA (Πρώιμη περίοδος)
  • WASHINGTON NAVEL (Μέση περίοδος)
  • CHISLETT SUMMER (Όψιμη περίοδος)
  • LANE LATE (Όψιμη περίοδος)
  • NAVELATE (Όψιμη περίοδος)
  • SALUSTIANA (Όψιμη περίοδος)
  • VALENCIA LATE (Όψιμη περίοδος)

ΠΡΩΙΜΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

NAVELINA

Μετάλλαξη από την ποικιλία Early Navel που έγινε  στην Καλιφόρνια. Το δέντρο είναι λιγότερο σφριγηλό χωρίς αγκάθια. Το φύλλωμα είναι χρώματος σκούρου πράσινου και τα άνθη με ελάχιστη γύρη. Είναι παρόμοια με όλες τις ποικιλίες της οικογένειας Navel. Οι καρποί παρουσιάζουν μικρό αφαλό στο κάτω μέρος.

Χαρακτηριστικά του φρούτου

  • Βάρος (g): 180- 220
  • Διάμετρος (mm): 70 – 75
  • Μορφή: Διάμετρος/  =0,96
  • Φλοιός (mm): 3,5-4,5
  • Χρώμα: Έντονο πορτοκαλί / Δείκτης χρώματος = 18
  • % Χυμός: 50- 54
  • Κουκούτσια: Όχι
  • Καρποφορία: Υψηλή
  • Περίοδος Συγκομιδής: 20 Οκτωβρίου – 15 Ιανουαρίου
  • Αγρονομικές Παρατηρήσεις: Έχει μια μικρή τάση αυξομείωσης της παραγωγής ανά καλλιέργεια.

Εξέλιξη της οξύτητας του φρούτου και του βαθμού ωρίμανσης

ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

WASHINGTON NAVEL

Μετάλλαξη που εντοπίστηκε στην περιοχή Βahia της Βραζιλίας γύρω στο 1800 μ.χ. Το δέντρο είναι  σφριγηλό με μερικά αγκάθια στους κλώνους με μεγαλύτερη ανάπτυξη. Τα άνθη έχουν ελάχιστη γύρη όπως όλες οι ποικιλίες της οικογενείας Navel. Οι καρποί παρουσιάζουν αφαλό στο κάτω μέρος μικρό ή μεγάλο ανάλογα.

Χαρακτηριστικά του φρούτου

  • Βάρος (g): 210- 240
  • Διάμετρος (mm): 75 – 80
  • Μορφή: Διάμετρος/   =1,02
  • Φλοιός (mm): 3,5-4,5
  • Χρώμα: Πορτοκαλί   Δείκτης χρώματος = 13
  • % Χυμός: 50- 55
  • Κουκούτσια: Όχι.
  • Καρποφορία: Υψηλή.
  • Περίοδος Συγκομιδής: 15 Δεκεμβρίου – 28 Φεβρουαρίου
  • Αγρονομικές παρατηρήσεις: Χρειάζεται θεραπεία για να εμποδίζεται η πτώση του καρπού, εάν θέλετε να διατηρηθεί μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.

Εξέλιξη της οξύτητας του φρούτου και του βαθμού ωρίμανσης

ΟΨΙΜΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

CHISLETT SUMMER

Μετάλλαξη από την ποικιλία Washington προερχόμενη από την Αυστραλία. Το δέντρο είναι σφριγηλό με μερικά αγκάθια στους κλώνους με πάρα πολύ καλή ανάπτυξη. Τα άνθη έχουν ελάχιστη γύρη, όπως όλες οι ποικιλίες της οικογένειας Navel. Τα φρούτα παρουσιάζουν αφαλό.

Χαρακτηριστικά του φρούτου

  • Βάρος (g): 240- 260
  • Διάμετρος (mm): 78 -83
  • Μορφή: Διάμετρος/ =1,02
  • Φλοιός (mm): 3,5 -4
  • Χρώμα: Πορτοκαλί Δείκτης χρώματος = 12
  • % Χυμός: 55- 58
  • Κουκούτσια: Όχι
  • Καρποφορία: Υψηλή
  • Περίοδος Συγκομιδής: 15 Φεβρουαρίου – 15 Μαΐου
  • Αγρονομικές Παρατηρήσεις: Στην περίοδο της ωρίμανσης τα φρούτα έχουν μία πολύ καλή πρόσφυση στο μίσχο, που επιτρέπει την καθυστερημένη συγκομιδή

Εξέλιξη της οξύτητας του φρούτου και του βαθμού ωρίμανσης

ΟΨΙΜΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

LANE LATE

Μετάλλαξη από την ποικιλία Washington προερχόμενη από την Αυστραλία. Το δέντρο είναι σφριγηλό με λίγα αγκάθια στους κλώνους και μεγάλη ανάπτυξη. Τα άνθη δεν έχουν  γύρη, όπως όλες οι ποικιλίες της οικογένειας  Navel. Τα φρούτα παρουσιάζουν αφαλό στο κάτω μέρος.

Χαρακτηριστικά του φρούτου

  • Βάρος (g): 200- 230
  • Διάμετρος (mm): 73 -78
  • Μορφή: Διάμετρος/   =1,02
  • Φλοιός (mm): 3,5-4,0
  • Χρώμα: Πορτοκαλί  Δείκτης χρώματος = 12
  • % Χυμός: 55- 58
  • Κουκούτσια: Όχι
  • Καρποφορία: Υψηλή
  • Περίοδος Συγκομιδής: 15  Ιανουαρίου  – 15 Απριλίου
  • Αγρονομικές Παρατηρήσεις: Κατά το τέλος της περιόδου ο καρπός διατηρεί μια καλή πρόσφυση με το μίσχο, αν και όχι τόσο, όσο οι ποικιλίες Barnfield, Chislett, Powell και Rohde

Εξέλιξη της οξύτητας του φρούτου και του βαθμού ωρίμανσης

ΟΨΙΜΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

NAVELATE

Μετάλλαξη από την ποικιλία Washington προερχόμενη από την περιοχή της Vinaroz (Castellon). Το δέντρο είναι σφριγηλό με μικρότερα αγκάθια στους κλώνους καρποφορίας. Τα άνθη δεν έχουν γύρη, όπως όλες οι ποικιλίες της οικογένειας Navel. Τα φρούτα παρουσιάζουν αφαλό μικρότερο από άλλες ποικιλίες της οικογένειας Navel. Τα φρούτα περιέχουν καλής ποιότητας οργανοθρεπτκά στοιχεία.

Χαρακτηριστικά του φρούτου

  • Βάρος (g): 160- 200
  • Διάμετρος (mm): 65 -70
  • Μορφή: Διάμετρος/   =0,97
  • Φλοιός (mm): 3 -3,5
  • Χρώμα: Πορτοκαλί  Δείκτης χρώματος = 11
  • % Χυμός: 50- 54
  • Κουκούτσια: Όχι
  • Καρποφορία: Μέση
  • Περίοδος Συγκομιδής: 15  Ιανουαρίου  – 31 Μαρτίου
  • Αγρονομικές Παρατηρήσεις: Στην ωριμότητα, o φλοιός είναι ευαίσθητος στον αέρα και περισσότερο επικίνδυνο να προκύψει ζημία τύπου “pateta”

Εξέλιξη της οξύτητας του φρούτου και του βαθμού ωρίμανσης

ΟΨΙΜΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

SALUSTIANA

Μετάλλαξη από ποικιλία κοινής πορτοκαλιάς προερχόμενη από την περιοχή L’ Enova της Βαλένθια. Το δέντρο είναι πολύ σφριγηλό χωρίς αγκάθια και έχει την τάση να δημιουργεί καθέτους κλώνους που εξέρχονται της κούπας του δέντρου. Η βιωσιμότητα της γύρης είναι μικρή. Ο καρπός είναι κατάλληλος για κατανάλωση σαν επιτραπέζιος ή σαν χυμός.

Χαρακτηριστικά του φρούτου

  • Βάρος (g): 150- 180
  • Διάμετρος (mm): 64 -70
  • Μορφή: Διάμετρος/ =1,05
  • Φλοιός (mm): 3,5 -4,3
  • Χρώμα: Πορτοκαλί  Δείκτης χρώματος = 10
  • % Χυμός: 50- 55
  • Κουκούτσια: Ναι. 0-1
  • Καρποφορία: Υψηλή
  • Περίοδος Συγκομιδής: 15 Δεκεμβρίου – 15 Μαρτίου
  • Αγρονομικές Παρατηρήσεις: Απαιτεί ενέργειες που εμποδίζουν την πτώση του καρπού, αν θέλουμε να έχουμε συγκομιδή από τα μέσα Φεβρουαρίου και μετά. Έχει μια μικρή διαφορά στην ποσότητα ανά καλλιέργεια.

Εξέλιξη της οξύτητας του φρούτου και του βαθμού ωρίμανσης

ΟΨΙΜΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

VALENCIA LATE

Ποικιλία που η προέλευση της είναι πιθανόν να είναι από την Πορτογαλία. Το δέντρο είναι  σφριγηλό χωρίς αγκάθια, με μικρή βιωσιμότητα γύρης. Ο καρπός είναι κατάλληλος για κατανάλωση ως επιτραπέζιος, όσο και ως χυμοποιήσιμος. Περιέχει δε πολύ λίγη Λιμονίνη.

Χαρακτηριστικά του φρούτου

  • Βάρος (g): 170 – 200
  • Διάμετρος (mm): 64 -70
  • Μορφή: Διάμετρος/ =1,01
  • Φλοιός (mm): 2,7 – 3,7
  • Χρώμα: Πορτοκαλί  Δείκτης χρώματος = 10
  • % Χυμός: 53- 58
  • Κουκούτσια: Ναι. 1-4
  • Καρποφορία: Υψηλή
  • Περίοδος Συγκομιδής: 20 Μαρτίου – 15 Ιουνίου
  • Αγρονομικές Παρατηρήσεις: Ο καρπός έχει καλή προσκόλληση στον μίσχο. Υπάρχει μία τάση για διαφορετικές ποσότητες ανά καλλιέργεια. Στο τέλος της περιόδου, κατά τη συλλογή του καρπού αυτός παραμένει λίγο πράσινος γύρω από τον μίσχο.

Εξέλιξη της οξύτητας του φρούτου και του βαθμού ωρίμανσης

Εποχικότητα πορτοκαλιών

Δείτε την εποχικότητα ως προς την παραγωγή και τη συγκομιδή των διαφορετικών ποικιλιών πορτοκαλιών μας:

ΠΕΡΙΟΔΟΣΠΟΙΚΙΛΙΑΙΑΝΦΕΒΜΑΡΑΠΡΜΑΪΙΟΥΝΙΟΥΛΑΥΓΣΕΠΟΚΤΝΟΕΔΕΚ
ΠΡΩΙΜΗNAVELINA
ΜΕΣΗWASHINGTON NAVEL
ΟΨΙΜΗCHISLETT SUMMER
LANE LATE
NAVELATE
SALUSTIANA
VALENCIA LATE
ΠΕΡΙΟΔΟΣΠΟΙΚΙΛΙΑΙΑΝΦΕΒΜΑΡΑΠΡΜΑΪΙΟΥΝΟΚΤΝΟΕΔΕΚ
ΠΡΩΙΜΗNAVELINA
ΜΕΣΗWASHINGTON NAVEL
ΟΨΙΜΗCHISLETT SUMMER
LANE LATE
NAVELATE
SALUSTIANA
VALENCIA LATE